GS Artists: Tomos Sparnon

Mae gwaith Tomos yn archwilio’r hyn ydyw i fod yn ddynol. Trwy baentio, arlunio, cerflunio a dulliau eraill, mae’n archwilio perthynas dyn â’i gyd-ddyn, â’r byd, â gwrthrychau, â’i hunan ac â Duw. Ei nod yw dal y gwrthdrawiad rhwng y gweladwy a’r anweladwy, rhwng realiti a’r hyn nad yw’n real. Gellir gweld rhagor o…

Read More