Current

Who are we?

Events

9to90

Store

Archive

GS Artist soup talks

Artist At Work

9to90 Events

Home and Away

Get in touch

GS Artists is a small, not for profit arts project on the High Street of Swansea.

We Are looking for a PT Financial Administrator.

You would be offered

Up to 15 hours a month on a PT Freelance Basis, and the hours could be flexible to suit you, at a rate per hour according to your experience. 

What is required– 

– Experience of working with the creative industries managing small project budgets.  

-Working with the Director to keep our accounts updated on Excel or similar.  

-Budget monitoring working with small project grants.

-The work would be remote, with occasional in person meeting’s. 

Sound interesting? Please email us on info@galeriesimpsonswansea.com for an application form. 

Project celf bychan, nid-er-elw ar Stryd Fawr Abertawe yw GS Artists.

Rydym yn chwilio am Weinyddwr Ariannol Rhan Amser. 

Byddwch yn cael cynnig 

Hyd at 15 awr y mis ar Sail Llawrydd Rhan Amser, a gall yr oriau fod yn hyblyg i’ch siwtio chi, ar gyfradd yr awr sy’n unol â’ch profiad. 

Yr hyn sydd ei angen 

– Profiad o weithio gyda’r diwydiannau creadigol yn rheoli cyllidebau project bychan. 

– Gweithio gyda’r Cyfarwyddwr i ddiweddaru ein cyfrifon ar Excel neu raglen cyffelyb. 

– Monitro cyllidebau gan weithio gyda grantiau project bach. 

– Byddwch yn gweithio o bell, gydag ambell gyfarfod yn y cnawd. 

Diddordeb? Ebostiwch ni ar info@galeriesimpsonswansea.com i gael ffurflen gais.